Tilbakemeldingsfunksjon

Brukerne skal ha en tydelig mulighet til å si ifra om eventuelle feil de finner, som ikke er dekket av tilgjengelighetserklæringen. De skal også ha mulighet til å få tilbakemelding på feilen de har meldt inn. Dette innebærer at feilene sorteres (per i dag av førstelinje), rutes til teamene og at innmelder (hvis hun ønsker) får et svar i løpet av 3 uker.

Tilsynet tar mest sannsynlig med en tilbakemeldingsfunksjon i sin sentrale løsning for tilgjengelighetserklæringen, men teamene må uansett etablere rutiner for å ta inn og besvare tilbakemeldingene.