Egenutvikling - krav til teknisk tilgjengelighet (UU)

Disse kravene til teknisk tilgjengelighet danner deler av fundamentet for universell utforming av IKT (UU), og skal støttes ved utvikling av både interne og eksterne løsninger i NAV.

Det jobbes smidig og godt ute i NAV-teamene, så tilnærmingen til etterlevelse av disse kravene, er opp til dere. Likevel anbefaler vi f.eks. noen former for dokumentasjon. Se også sidene for UU-testing og verktøy m.m.. Og WCAG er WCAG ...

Trenger du bistand til å fortstå og følge opp kravene underveis i utviklingen av løsninger? Ta kontakt med UU-Teamet på uu@nav.no eller på NAV-intern slack-kanal #nav-uu. (Sist oppdatert: 11.6.2021)

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)


1 | WCAG 2.1 nivå A, AA og mest hensiktsmessige AAA
Løsningen skal være i tråd med WCAG 2.1 nivå A og AA, og de mest hensiktsmessige AAA-suksesskriteriene [1] , og fremtidige lovpålagte versjoner av denne standarden, slik at flest mulig, uansett funksjonsnedsettelse, skal kunne bruke den.


2 | Sjekkliste
Teamet anbefales å bruke sjekklisten fra W3C for å dokumentere støtten for WCAG 2.1 nivå A, AA og AAA, se https://www.w3.org/WAI/eval/report-tool/#/ inntil tilgjengelighetserklæringen (www.uustatus.no) blir obligatorisk for offentlig sektor 1. januar 2023.


3 | Støtte for skjermlesere og forstørrelsesprogramvare
Teamet anbefales på det sterkeste å teste hvilke skjermlesere og forstørrelsesprogramvare som løsningen støtter, og helst dokumentere dette med navn, versjon og knytning til nettleser og operativsystem. Fint om det også angis eventuelle andre tekniske hjelpemidler som løsningen støtter.