Brukertesting & Universell Utforming

WCAG-krav skal sikre et minimum av tilgjengelighet. For å være sikker på at løsningen deres virkelig fungerer for sluttbrukerne, må dere brukerteste - med brukere både med og uten hjelpemidler. UU handler om alle brukere - ikke bare brukere med skjermlesere, som trenger skjermforstørrelse eller tastaturnavigering (bryterstyring), selv om disse nok er særlig utsatte for ekskludering.

Det samme gjelder i forhold til brukssitasjoner. Om du har et funksjonsgap eller ikke varierer ut fra den sitasjonen du er i. Foran en PC-skjerm trenger du ikke ha et funksjonsgap selv om du sitter i rullestol. Men dersom du er veldig stresset (redd) eller sliten (fatigue), kan du streve med å forstå språk og grensesnitt. og bli stående fast eller gjøre feil.

Dets mer varierte brukere dere får testet med, dets mer kan dere være sikre på at løsningen fungerer for alle.

  • "Test min løsning" - Vi stiller med testdeltakere som bruker avanserte hjelpemidler (hjelpemiddelteknologi), og produktteamene i NAV booker tid for å teste sin løsning.

Vi vet det er mange produktteam som har erfaringer og råd omkring brukertesting - både når ulike typer brukertest er hensiktsmessig og hvordan de praktisk gjennomføres. Send gjerne inn ressurser og tips om brukertesting som vi kan spre på denne åpne nettsiden til uu@nav.no eller på (NAV-intern) slack-kanal #nav-uu.