Universell utforming av NAVs digitale tjenester

Tjenester til befolkningen må fungere for alle som trenger dem. Slik bidrar vi til å skape et inkluderende samfunn, der alle i størst mulig grad kan leve sine liv uten hjelp. Det er så viktig at universell utforming (UU) er nedfelt i lovverket. Universell utforming handler om at tjenester, produkter og omgivelser skal kunne brukes av alle som trenger dem, uavhengig av funksjonsevne eller brukskontekst.

Disse sidene er hovedsakelig tenkt for utviklingsteam i NAV. Målet er å gi dere verktøy for å sikre UU i det dere jobber med, og fokus er på Forskriften for Universell Utforming av IKT. Vi håper at innholdet kan være nyttig for flere, og er takknemlig for innspill og forbedringsforslag.

advarsel
Se gjerne også Digitaliseringsdirektoratets informasjon om universell utforming (ekstern lenke) for mer informasjon om temaet.