Universell utforming av NAVs digitale tjenester

Tjenester til befolkningen må fungere for alle som trenger dem. Slik bidrar vi til å skape et inkluderende samfunn, der alle i størst mulig grad kan leve sine liv uten hjelp. Universell utforming (UU) handler om at tjenester, produkter og omgivelser skal kunne brukes av alle, uavhengig av funksjonsevne eller brukskontekst. En tjeneste fra NAV er universelt utformet når den passer for alle brukere, gjennom å tilby kontaktpunkter/løsninger som favner alle brukeres behov (i størst mulig grad og uten behov for tilpasning). Et eksempel er hvordan man kan nå NAV både på telefon, Skriv til Oss, chat, melding til veileder i Aktivitetsplanen, i møte på NAV-kontor, i digitalt møte, og med eller uten tolk.

Disse sidene er hovedsakelig tenkt for utviklingsteam i NAV. Målet er å gi dere verktøy for å sikre UU i det dere jobber med, og fokus er på Forskriften for Universell Utforming av IKT. Vi håper at innholdet kan være nyttig for flere, og er takknemlig for innspill og forbedringsforslag.

advarsel
Se gjerne også Digitaliseringsdirektoratets informasjon om universell utforming (ekstern lenke) for mer informasjon om temaet.