Automatisert WCAG-sjekk

Automatisert testing er en god basis for en WCAG-sjekk. Men husk at det fleste WCAG-kravene krever en manuell evaluering, se gjerne vår veileder for manuell testing.

Automatiserte verktøy kan likevel luke ut mange tunge feil og sikre et absolutt minimumsnivå av teknisk tilgjengelighet.

Vi anbefaler verktøyene:

Du kan bruke andre verktøy, men da må du sette deg inn i hva verktøyet tester og ikke tester. Noen mulige verktøy.

Vår erfaring er at verktøyene på markedet har ulike styrker og svakheter. Vi ser at de også gjennomfører ulike tester. Noen tester uendelig mange sider og noen tester en og en side.

Det er også ikke alltid de tester det de i dokumentasjonen sier at de tester.

Bruk verktøyene med omhu. Vi har tatt en nærmere titt på SortSite, ARC Toolkit og W3C sitt verktøy - se Hvilket verktøy er best?. Vår erfaring viser at det kan lønne seg å bruke en kombinasjon av verktøy, siden de ikke kjører de samme testene.