Hvordan få det til?

Det finnes mange måter å sikre universell utforming på. Vi ønsker å gi dere én mulig vei å gå, og dele det vi ser skaper suksess.

Del gjerne egne erfaringer på uu@nav.no eller NAV-intern slack-kanal #nav-uu.

Suksessfaktorer og risikovurdering

Sjekklisten under er en oppsummering av suksessfaktorene for å oppnå god universell utforming (UU):

 1. Dere bruker NAV Frontend og Designsystemet.
 2. Dere har en felles forståelse av hva UU er, og har har god oversikt over «stress-caser» og «kant-brukere» for deres løsning (f.eks. skjermleserbrukere, kode 6/7 behov eller situasjoner som er særlig kognitivt eller følelsesmessig belastende).
 3. Dere har tilgang til nødvendige ressurser for å prioritere og sikre UU på ønsket nivå (tid, mandat, budsjett, testbrukere, hjelpemidler, verktøy, kompetansestøtte og kursing).
 4. Alle i teamet kjenner sitt faglige UU-ansvar og har tilstrekkelig kunnskap (se gjerne tips etter rolle i team).
 5. Dere har minst én person som er ekstra pådriver for universell utforming (bli med i #nav-uu på Slack!), men jobber sammen om å løse UU-spørsmål, med tverrfaglige diskusjoner.
 6. Dere er bevisst på at man ikke kan sikre UU i slutten av en prosess. Dere tar istedenfor UU med inn i alle aktiviteter (brukerinnsikt, prioriteringer, koding og UX-arbeid) og har tidlige og hyppige sjekkpunkter på UU-kvaliteten - f.eks. med automatiserte verktøy, manuelle tester og brukertester.
 7. Dere har satt opp rutiner for å lage tilgjengelighetserklæring og for å ta inn brukertilbakemeldinger (innbyggere eller ansatte).

De utgjør universell-utformings-delen av NAVs risikovurdering for team (NAV-intern lenke).

Vi har også laget en selvtest for team, der dere kan sjekke om dere har de rette rammene for å lykkes med universell utforming i teamet (NAV-intern lenke).

I anskaffelser gjelder også:

 • Det stilles tydelige krav til leverandør i tråd med til en hver tid gjeldende lovverk. Eventuelle brudd blir fulgt opp.
 • Dere har oversikt over «stress-caser» og «kant-brukere» for løsningen (inkl. hjelpemiddelteknologi), og har lagt opp rutiner for å sjekke kvaliteten i leveransen. Eventuelle mangler blir fulgt opp.

Hva må vi gjøre for å være i tråd med minimumskrav?

Her er minimums to-do for å nå kravene fra lovverket:

 • Løsningen testes fortløpende opp mot WCAG-krav. Fra 2021 er dette WCAG 2.1. Dette krever en kombinasjon av automatisert test og manuell test. På siden om manuell test finner du informasjon samlet etter tema, som bilder, tastaturnavigasjon eller lenker.
 • WCAG-Feil på nivå A og AA blir fortløpende rettet.
 • Eventuelle varige avvik fra WCAG-kravene begrunnes skriftlig.

Fra 2021 / Web Accessibility Directive

 • Tilgjengelighetserklæring er skrevet. Avjørelser om avvik fra lovpålagte WCAG-krav skal inn her. Dere skal også beskrive hvordan dere har testet - automatiske sjekker, manuell ekspertsjekk, eksperttesting med hjelpeteknologi og/eller type brukertesting.
 • Tilbakemeldingsfunksjon fungerer og endringsrutiner er etablert.

Tips etter rolle i team

For å lage virkelig inkluderende løsninger, kreves det mer enn bare WCAG-testing. Det er viktig å se hvor forskjellig brukerbehovene er hele veien, og ha med UU-tankegangen i innsiktsarbeid, involvere brukerne hele veien og teste aktivt med burkere, også de som bruker hjelpemidler. Her tilbyr UU-teamet test min løsning, der teamet rekrutterer innbyggere som bruker delvis avansert hjelpemiddelteknologi og teamene kan booke tider for å teste sin løsning. Test gjerne også selv med forskjellige hjelpemidler før du tester med brukerne.

Hvordan kan du oppnå inkluderende løsninger, og ikke bare møte minimumskrav?

Her er en mer utdypende oversikt over hvilken kompetanse teammedlemmene bør ha for å sikre UU, og hvordan de best kan gjøre det i praksis.