Dokumenter

Når du publiserer innhold på for eksempel nettsidene dine, bør du publisere innholdet i HTML-format, med mindre presentasjonen er avhengig av at innholdet er laget i et nedlastbart dokument.

For offentlige virksomheter er det obligatorisk å publisere tekstdokumenter som legges ut på offentlige nettsider i HTML og CSS (se Digdir.no, ekstern lenke). Dersom det er behov for å ivareta formatering utover det som er mulig med CSS, er det obligatorisk å utforme dokumentene i PDF. Du kan gjerne publisere dokumentene i andre formater i tillegg.

Målet er å lage dokumenter og presentasjoner etc. som er tilgjengelige for alle.

IT-standarder i offentlig sektor (inkl. dokumenter)

Tips og triks for å lage universelt utformede dokumenter

PDF (Portable Document Format)

Noen av de bedre veiledningene for tilgjengelige PDF-er finner du her:

Powerpoint-presentasjoner

Outlook - tilgjengelige eposter

Microsoft tilgjengelighetskontroll

Forbedre tilgengeligheten ved å bruke Microsoft tilgjengelighetskontroll (ekstern lenke) for å sikre at innholdet i Office-dokumenter er enkle å lese og redigere for alle.

Tilgjengelig utformede Microsoft Office-maler

Regler for tilgjengelighetskontroll

Microsoft sine regler for hvordan de sjekker tilgjengelighet i diverse filformat (ekstern lenke).