Kodevalidering

Korrekt kode er viktig for å sikre at nettsiden fungerer riktig med ulike nettlesere og hjelpemidler. Det er enkelte kodefeil som er mer kritiske enn andre. Når nettsiden har få kodefeil, er det lettere å oppdage de alvorlige feilene (kilde uutilsynet.no)

Kodevalidering bør du gjøre med testverktøy. Se vår oversikt Hvilket verktøy er best? forå se en sammenlikning på hva SortSite, ARC toolkit og W3Cs kodevalidator dekker.

Sørg for å sjekke:

  1. At alle elementer er nøstet korrekt.
  2. At alle elementer startes og avsluttes korrekt.
  3. At ingen elementer har duplikate attributt.
  4. At ingen elementer har identisk verdi på id-attributtet.

Det finnes mange forskjellige kode-validatorer. Du kan for eksempel bruke W3Cs kodesjekker:

Sjekk av Alene med barn-siden med W3Cs kodevalidator