Tilgjengelighetserklæring

Hver løsning skal ha en tilgjengelighetserklæring, som viser hvor godt løsningen møter WCAG-kravene. Brukerne skal lett kunne få en oversikt over hva som eventuelt ikke fungerer, hvorfor og hvilke alternativer de har. Mer informasjon på Tilsynets sider.

Tilsynet i Digitaliseringsdirektoratet jobber med en sentral løsning for tilgjengelighetserklæringen.

Tilgjengelighetserklæringen skal ha:

  • Informasjon om innhold som ikke er universelt utformet og begrunnelse for at det aktuelle innholdet ikke er i tråd med kravene.
  • Informasjon om universelt utformede alternativer, dersom det finnes.
  • Lenke til håndhevingsprosedyre med informasjon om klagerett.

I sammenheng med tilgjengelighetserklæringen skal løsningen også ha en tilbakemeldingsfunksjon der bruker kan melde inn flere UU-feil.

NAV er med i arbeidet rundt en sentral løsning. Hvis du har innspill eller spørsmål, ta gjerne kontakt på uu@nav.no, eller på NAV-intern slack-kanal #nav-uu.