Test min løsning

Inkluderer du mennesker med nedsatt funksjonsevne?

"Test min løsning" er et tilbud til alle teamene i NAV IT fra UU-Teamet. Vi stiller NAVs Testlab i Fyrstikkallèen til disposisjon for teamene som er rigget og klar. Vi henter inn testdeltakere og sørger for det praktiske. Dere lager oppgaver og gjennomfører testen selv mens vi er tilstede for å bistå med det tekniske etc.

Det som skiller "Test min løsning" fra andre brukertester og tilgjengelighetstester, er at brukerne er såkalte VIP-brukere eller også kalt "edge-users". Det vil si at noen av de trenger f.eks. litt flere og mer avanserte tekniske hjelpemidler for fungere i hverdagen. De kan også ha litt mer sammensatte utfordringer enn andre.

VIP-brukerne må bruke mye energi for å gjennomføre testene, så vi har begrenset til maks 90 minutter per testdeltaker med pause. Derfor henter vi inn to om gangen slik at vi vanligvis gjennomfører tester slik:

 • kl 10 til 11.30 VIP-bruker 1
 • kl 13 til 14.30 VIP-bruker 2
advarsel
På grunn av korona-situasjonen er vi dessverre nødt å avlyse test min løsning ut 2020. Vi starter opp igjen når smittesituasjonen tillater det. Samtidig ser vi etter muligheter for å gjennomføre dette på en god måte som fjerntester.

Eksterne testdeltakere med forskjellige funksjonsnedsettelser og utfordringer

UU-Teamet har inngått samarbeid med blant annet Digjobb-ressurser (se http://www.digjobb.no) som har litt forskjellige utfordringer/funksjonsnedsettelser og som bruker mye spennende og avanserte, tekniske hjelpemidler. Det jobbes også med å etablere samarbeid med interesseorganisasjoner m.m. som Norges Handikapforbund og Norges Blindeforbund. Dette regner vi med å ha på plass på nyåret.

Noen eksempler fra dagens "VIP-brukere":

 • Kvinne, ca 20 år, har ikke språk og liten bevegelse i kroppen, rullestolbruker, bruker blikket til å styre alt i hverdagen. Har blant annet skrevet barnebok.
 • Mann, ca 25 år, har veldig begrenset språk, rullestolbruker, bruker spesialtastatur og spesialmus. Liker å lage musikk.
 • Mann, ca 20 år, har ikke språk, rullestolbruker, bruker blikket til å styre alt i hverdagen, bruker blant annet Facebook og Messenger

Hvorfor tilbyr vi dette?

Det er flere grunner til at vi tilbyr denne muligheten til teamene. Noen av disse er:

 • Det er alt for mange som står utenfor arbeidslivet, pga manglende tilrettelegging av arbeidsplass og/eller IT-løsninger, som ønsker å bidra. Her får de en mulighet.
 • Fungerer løsningene vi i NAV utvikler for "VIP-brukere" og deres tekniske hjelpemidler, er det store muligheter for at løsningene også fungerer for andre målgrupper og tekniske hjelpemidler.
 • Det er så mye kult, spennende og avansert innenfor hva som tilbys av tekniske hjelpemidler fra Hjelpemiddelsentralene våre. Med "Test min løsning" får vi en kjempemulighet til å se hvordan de brukes i praksis.
 • ...

Hva vil det kreve av teamet ditt?

Dere må:

 • avklare med oss om det er ledig tid.
 • tilgjengeliggjøre løsningen deres på NAVs trådløse nett. F.eks. t-miljø eller q-miljø.
 • lage testoppgaver i akkurat samme format som ved andre brukertester.
 • gjennomføre en kort sjekk om alt fungerer i løsningen deres fra NAVs Testlab.
 • stille med en testleder som kjører selve testen.
 • observatører i naborommet (helst så mange som mulig).

Resten fikser vi.

Vil det ta mye ressurser?

Nei. Dere bestemmer selv omfanget og hva dere ønsker å teste. Dere kan benytte dere av kun en eller eventuelt begge testdeltakere, men vi setter stor pris på om dere får med de "rette" observatørene i naborommet. Det er plass til mange.

Ønsker dere å bruke denne tjenesten?

Kontakt UU-Teamet på

 • uu@nav.no
 • NAV-intern Slack-kanal: #nav-uu