Forstørring og responsive design

For brukere med moderat nedsatt syn, er nettleserforstørring en enkel metode for å få større tekst på nettsiden. Er nettsiden responsivt, kan man lett både forstørre innholdet eller bruke sidene på mindre vindustørrelser, som på mobiltelefoner eller nettbrett.

Automatiserte testverktøy kan simulere forskjellige skjermstørrelser og forstørret innhold på sider. Det kreves likevel alltid en manuell sjekk for å se om alt innhold er synlig og kan betjenes med tastatur:

  1. Sett nettleseren til 1280px bredde, deretter bruk nettleserens zoomfunksjon (Ctrl og +/- eller Cmd og +/-) stegvis til 400 prosent.
  2. Sjekk at alt innhold og funksjonalitet er tilgjengelig og forståelig, i alle media-queries mellom 100 og 400 %. Det skal også være tilgjengelig når du bruker kun tastatur. Horisontalt skrolling bør unngås.
  3. Sett forstørringen til 100 prosent, og endre vindusbredden på din nettleser gradvis fra fullskjerm og ned til det smaleste du får til. Se om rekkefølge, gruppering og generell layout fungerer godt i hele spekteret.

Endring av skriftstørrelse på pc/mac

  1. Forstørr fonten til 200 % (for eksempel i firefox med text-only zoom: view --> zoom --> text-only zoom)
  2. Sjekk at alt innhold og funksjonalitet er tilgjengelig og forståelig. Det skal også være tilgjengelig når du bruker kun tastatur. Horisontalt skrolling bør unngås.
  1. Forstørr fonten til 200 % (du kan endre det i innstilingene på iPhone eller direkte i safari)
  2. Sjekk at alt innhold og funksjonalitet er tilgjengelig og forståelig.
zoom i safari i oppe venstre hjørne
  1. Slå på text-spacing, for eksempel i ARC-toolkig (se under) eller med en bookmarklet.
  2. Sjekk at alt innhold og funksjonalitet er tilgjengelig og forståelig, i alle media-queries mellom 100 og 400 %. Det skal også være tilgjengelig når du bruker kun tastatur. Horisontalt skrolling bør unngås.

Bruk gjerne nettsiden My viewport size (ekstern lenke, engelsk) for å sette vindusstørrelsen til spesifikke størrelser eller sjekke vindusstørrelsen når du oppdager problemer.

ARC toolkit tilbyr også en zoomfunksjon til 400%:, og det kan simulere text-spacing.

zoom med ARC på nav.no