Søkefunksjon

Mange bruker søkefunksjon for å raskt finne frem til ønsket informasjon. Det er viktig at søket både presenterer relevante resultater, og fungerer bra for alle brukere.

Automatiserte testverktøy tester mest om søket er korret kodet.

I tillegg bør du teste (teststeg fra uutilsynet.no):

  • Test de vanligste søkefrasene og se om resultatvisningen viser det brukeren burde få presentert.
  • Se gjennom søkestatistikken, og se om det finnes noen trender, for eksempel samme type informasjon som blir søkt etter på forskjellig måte. Gir slike søk gode treff?
  • Søk på ord som du vet det finnes dedikerte sider for på ditt nettsted. Kommer hovedsiden for dette ordet øverst i resultatvisningen?
  • Søk på kombinasjoner av ord. Gir det færre og mer presise treff, eller flere og mindre presise treff?
  • Er det mulig å filtrere resultatene på noe vis?
  • Gir søkefunksjonen hjelp ved feilstaving av søkeord?

kommer