Språk i koden

Du må angi innholdets språk i koden for at opplesende hjelpemidler skal kunne velge riktig stemme for opplesing. Søkemotorer benytter dessuten språkangivelsen i koden for å avgjøre relevante treff (kilde: uutilsynet.no).

Automatiserte testverktøy kan teste om siden mangler lang attribute . (lang=....), men de sjekker ikke om det er korrekt språk som er angitt.

Dette må du alltid teste manuelt:

  1. Er språket til innholdet angitt i koden?
  2. Hvis det finnes det tekst på siden som er et annet enn hovedinnholdet: er det markert i koden?

Du bør sjekke for språk-kode i tittelen, og undersøke enkelte avsnitt eller fraser som er skrevet i et annet språk. Dette kan du gjøre direkte i koden, ved å høyreklikke og velge "inspiser".

Her et eksempel der enkelte ord har et annet språk, uten at det ble markert i koden:

Norsk ord i engelsk tekst uten passende lang-tag i koden