Lær mer om universell utforming

UU-coaching i NAV (NAV-intern lenke) er et tilbud til NAVs team. De kan booke forskjellige moduler hos UU-teamet etter behov.