Hørsel

Hørselshemming er en fellesbetegnelse som omfatter alle grader og arter av hørselstap. Tapet kan være medfødt eller en skade kan ha skjedd senere. Det er vanlig å skille mellom to hovedgrupper: tunghørt og døv.

Tunghørte har et markert hørselstap, men de kan utnytte hørselen, eventuelt ved hjelp av hørselstekniske hjelpemidler, til å oppfatte andres tale og kontrollere egen stemme. En tunghørt person vil kunne fungere som døv i sosiale situasjoner med mye støy.

Døve har et så stort hørselstap at de ikke kan oppfatte tale via hørselen eller kontrollere sin egen stemme, selv ikke med bruk av høreapparat.

Tunghørt - sterkt nedsatt hørsel

 • Antall med sterk hørselsnedsettelse er ca 750.000
 • Antall personer som er døve i Norge er ca 5000.

Hjelpemidler og metoder

 • høreapparater
 • implantater
 • bildetekster for videoer
 • transkripsjoner for video eller lyd
 • tolkning i form av tegnspråk
 • Ca 7.500 personer i Norge er både døve og blinde.

  Hjelpemidler og metoder

 • Transkripsjoner for video eller lyd konvertert til punktskrift
 • Taktil tegnspråktolkning