Kognisjon

  • Intellektuelle funksjonsnedsettelser (ca 75.000)
  • Lesing og dysleksi (ca 700.000)
  • Matematikk og regning (ca 265.000)
  • Konsentrasjonsvansker/ADHD (ca 42.000)
  • Generelle lærevansker (ca 500.000)
  • Språk (ca 750.000)

NB! Ofte har en og samme person flere kognitive utfordringer.

Verdt å se eller høre:

Filmer om universell utforming - tilrettelegging av demensvennlige omgivelser (ekstern lenke)