Bevegelse

Bevegelseshemning, forflytningshemning, er en nedsatt evne til bevegelse og forflytning, en form for funksjonshemning. Bevegelseshemning har som oftest fysiske årsaker (for eksempel sykdom eller skade), men kan også ha psykiske årsaker (for eksempel angst).

Bevegelseshemning kan være forbigående (for eksempel etter skade eller operasjon) eller varig (for eksempel ved medfødte misdannelser).

  • Antall rullestolbrukere ligger, ifølge NAVs hjelpemiddelsentral på rundt 50.000. Tallene er basert på NAVs tall for utlån av hjelpemidler. Noen bruker stol hele tiden, andre har den som avlastning.

  • 80 % av grunnskolene i Norge er ikke tilgjengelige for funksjonshemmede.
  • 3 av 4 elever med spesialundervisning får dette utenfor ordinær klasse.
  • Personer med nedsatt funksjonsevne har 4,5 ganger høyere sjanse for å være i arbeid dersom de har tatt høyere utdanning.

  • 43 % av personer med nedsatt funksjonsevne er sysselsatt, mot 74 % i befolkningen generelt.
  • I 2015 er andelen med nedsatt funksjonsevne som står utenfor arbeidslivet, men som ønsker jobb på 27 %, eller tilsvarende ca. 87 000 personer.

  • 18 % av personer med nedsatt funksjonsevne synes det er vanskelig økonomisk å få endene til å møtes.
  • 1 av 4 personer med nedsatt funksjonsevne har ytelser fra folketrygden som hovedinntektskilde.

Tallene over er hentet fra Barne- ungdoms- og familiedirektotatet statistikkbank (ekstern lenke) på nett. Her kan du finne mye nyttig informasjon, både forskning og tall, om blant annet helse, økonomi, fritid og deltakelse, innvandrere med nedsatt funksjonsevne og mye, mye mer. Sjekk ut: https://bufdir.no (ekstern lenke).

Kilde: Norges Handikapforbund (ekstern lenke)