Syn

Aldersrelatert maculadegenerasjon (AMD) er en øyesykdom der den gule flekken (macula) sentralt i netthinnen er svekket. Sykdommen omtales ofte som svekkelse av skarpsynet. AMD er også omtalt som forkalkning på øyet – men dette er misvisende, siden øyesykdommen ikke har noen ting med forkalkninger å gjøre.

Symptomer og kjennetegn

AMD er den vanligste årsaken til sterk synshemning hos personer over 50 år, men den finnes også blant yngre personer. Det finnes to typer AMD, en tørr og en våt, der den tørre er den vanligste. Mer enn hver 10. person over 70 år i Norge har mistet lesesynet av AMD. Kilde: https://www.blindeforbundet.no/oyehelse-og-synshemninger/aldersrelatert-maculadegenerasjon (ekstern lenke)

bilde av Macular degeneration-briller

Grå stær påvirker øynene dine og gjør synet ditt tåkete. Den eneste formen for behandling, er operasjon.

Symptomer og kjennetegn

Ved katarakt blir linsen i øyet uklar og synet blir tåkete. Det kan sammenlignes med når en kameralinse blir ripet opp, da vil merkene vises på bildene. Katarakt påvirker oftest begge øynene, selv om det er mulig at bare ett øye rammes. Mange tror at grå stær oppstår på overflaten av øyet, men katarakt rammer linsen som sitter inne i øyet, rett bak regnbuehinnen som omkranser pupillen. Grå stær er vanlig, spesielt hos eldre. En tredjedel av alle over 65 år har katarakt. Kilde: https://helsenorge.no/sykdom/oye/katarakt (ekstern lenke)

bilde av cataract-briller

Glaucoma (grønn stær)

Ved grønn stær, eller glaukom, blir trykket inni øyet for høyt. Selve synsnerven blir ødelagt, og betydelige skader i synsfeltet/blindhet kan oppstå.

Symptomer og kjennetegn

I Norge har cirka 40.000 påvist sykdommen som forekommer i alle aldersgrupper, men hyppigere i høy alder. I tillegg har sannsynligvis om lag 20 000 grønn stær uten å vite det. Grønn stær i familien, høy alder og etnisk opprinnelse kan ha betydning for utvikling av sykdommen. Redusert blodsirkulasjon, høyt blodtrykk, diabetes og nærsynthet er andre risikofaktorer. Skader, infeksjoner og svulster kan også forårsake for høyt trykk som leder til grønn stær/glaukom. Grønn stær starter ofte på det ene øyet, og fortsetter senere på det andre. I noen tilfeller vil sykdommen bare oppstå på ett øye. Kilde: https://www.blindeforbundet.no/oyehelse-og-synshemninger/gronn-staer-glaukom (ekstern lenke)

bilde

Unilateral retinal detachment (netthinne som løsner)

 • Netthinneløsning er en tilstand som oppstår når netthinnen løsner fra den bakre delen av øyet. Det er en alvorlig tilstand som trenger behandling raskt. Synet forsvinner i den delen som har løsnet.
 • Netthinnen er en tynn hinne som kler øyets innside, der det sitter millioner av synsceller som tar i mot og formidler alle synsinntrykk. Bak netthinnen sitter årehinnen som har til oppgave å forsørge netthinnen med næring og oksygen. Dersom netthinnen løsner fra årehinnen, får ikke synscellene den næringen den trenger for å fungere. Det er dette som kalles for netthinneløsning, en øyesykdom som medfører synsnedsetting dersom den ikke behandles raskt.

  Symptomer og kjennetegn

  Årsaker til netthinneløsning

 • Netthinneløsing oppstår som regel spontant, og risikoen for dette øker med alderen. Hos yngre personer er den vanligste årsaken til netthinneløsning en skade eller slag mot øyeregionen.
 • Netthinneløsning kan oppstå som følge av en glasslegemeløsning. Glasslegemet er en geleaktig væske som fyller øyet og har flere festepunkter i netthinnen. Konsistensen på glasslegemet endrer seg med økende alder og blir mer flytende. Ofte vil den etterhvert løsne fra netthinnen. Dette er som regel udramatisk, men det kan i svært sjeldne tilfeller føre til at det rives et hull i netthinnen. I dette hullet kan væske renne inn bak netthinnen og separere den fra årehinnen. Næringstilførselen til synscellene blir brutt og de kan ikke lenger formidle synsinntrykkene som de skal. Jo lenger tid synscellene er separert fra næring og oksygen, jo større er risikoen for varige skader. Derfor er det er viktig med rask behandling.
 • Glasslegemet kan også løsne som følge av slag og skader.
 • Høy nærsynthet øker risikoen for netthinneløsning. Årsaken til det er at øyet som regel er lenger ved nærsynthet, noe som igjen kan medføre at netthinnen strekkes ut. En tynn netthinne er skjørere, og det kan lettere kan gå hull i den.
 • Andre faktorer som øker risikoen for netthinneløsning er arvelighet, linsebytte, ytre skader og visse sykdommer som for eksempel diabetes (diabetesretinopati).
 • Netthinneløsning rammer sjelden begge øynene samtidig. Er du blitt rammet av netthinneløsning i ett øye, øker dog risikoen for at det andre øyet også vil rammet med tiden. Kilde: https://www.memira.no/om-oyet/oyesykdommer/netthinnelosning/ (ekstern lenke)

  bilde

Diabetic retinopathy (diabetisk øyesykdom)

 • Diabetisk retinopati, også kjent som diabetisk øyesykdom, er en medisinsk tilstand der skader oppstår på retina på grunn av diabetes mellitus. Det er en ledende årsak til blindhet.
 • Diabetisk retinopati påvirker opptil 80 % av de som har hatt diabetes i 20 år eller mer. Minst 90 % av nye tilfeller kan reduseres med riktig behandling og overvåking av øynene. Jo lengre en person har diabetes, desto høyere er sjansen for å utvikle diabetisk retinopati. Hvert år i USA står diabetisk retinopati for 12 % av alle nye tilfeller av blindhet. Det er også den ledende årsaken til blindhet hos mennesker i alderen 20 til 64 år.

  Symptomer og kjennetegn

  Diabetisk retinopati har ofte ingen tidlige advarselsskilt. Selv makulært ødem, som kan forårsake raskt synstap, kan ikke ha noen advarselsskilt i noen tid. Generelt sett har personer med makulært ødem uskarpt syn, noe som gjør det vanskelig å gjøre ting som å lese eller kjøre. I noen tilfeller blir visjonen bedre eller verre om dagen. Kilde: https://en.wikipedia.org/wiki/Diabetic_retinopathy (ekstern lenke)

bilde

Retinitis pigmentosa (innsnevret synsfelt/kikkertsyn)

Retinitis pigmentosa (RP) er fellesbetegnelse for en rekke, i hovedsak arvelige netthinnesykdommer som gir sterk synshemning i form av innsnevret synsfelt eller blindhet. Sykdommen beskrives som å ha kikkertsyn eller tunnelsyn.

Symptomer og kjennetegn

RP er blant de hyppigste årsakene til alvorlig nedsatt syn hos barn og yngre voksne. Omlag 1500 personer i Norge har RP. En person med RP har genfeil i arvemassen som leder til forstyrret funksjon i netthinnen. Kilde: https://www.blindeforbundet.no/oyehelse-og-synshemninger/retinitis-pigmentosa-rp (ekstern lenke)

bilde Retintis pigmentosa