Tips etter rolle i team

For å lage virkelig inkluderende løsninger, kreves det mer enn bare WCAG-testing. Det er viktig å se hvor forskjellig brukerbehovene er hele veien, og ha med UU-tankegangen i innsiktsarbeid, involvere brukerne hele veien og teste aktivt med burkere, også de som bruker hjelpemidler. Her tilbyr UU-teamet test min løsning, der teamet rekrutterer innbyggere som bruker delvis avansert hjelpemiddelteknologi og teamene kan booke tider for å teste sin løsning. Test gjerne også selv med forskjellige hjelpemidler før du tester med brukerne.

Hvordan kan du oppnå inkluderende løsninger, og ikke bare møte minimumskrav?

Her er en mer utdypende oversikt over hvilken kompetanse teammedlemmene bør ha for å sikre UU, og hvordan de best kan gjøre det i praksis.